הסכם משתמש

הסכם משתמש זה (להלן ההסכם) מסדיר את מערכת היחסים בין הבעלים של nadlanistka (להלן www.nadlanistka.com  או החברה) מחד ומשתמש באתר מאידך.

אתר www.nadlanistka.com אינו אמצעי תקשורת המונית.

על ידי השימוש באתר אתה מסכים לתנאי הסכם זה.

אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אנא אל תשתמש באתר  www.nadlanistka.com!

זכויות וחובות הצדדים

למשתמש הזכות:

  • לחפש מידע באתר
  • לקבל מידע באתר
  • להשתמש במידע באתר למטרות אישיות אי-מסחריות

לחברה הזכות:

  • לפי שיקול דעתה והצורך ליצור, לשנות, לבטל את הכללים הקיימים
  • להגביל הגישה למידע כלשהו באתר
  • ליצור, לשנות, למחוק מידע

המשתמש מתחייב:

  • לא לגרום לפגיעה כלשהי בתפקוד האתר
  • לא להשתמש בתוכנות כלשהן או אמצעים כלשהם לאיסוף אוטומטי של מידע ו / או אינטראקציה עם האתר ושירותיו

החברה מתחייבת:

  • לשמור על ביצועי האתר אלא אם הדבר בלתי אפשרי מסיבות שאינן בשליטת החברה

אחריות הצדדים

חברה אינו נושאת באחריות כלשהי לשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים.
במקרה של מצב עליון (פעולות צבאיות, מצב חירום, אסון טבע וכדומה), החברה אינו מתחייבת לבטיחות המידע שפורסם על ידי המשתמש, כמו גם להפעלה ללא הפרעה של האתר.

תנאי הסכם

הסכם זה ייכנס לתוקף בכל שימוש באתר זה.

ההסכם חדל להיות תקף כאשר מופיעה גרסה חדשה של האתר.

החברה שומרת לעצמו את הזכות לשנות באופן חד צדדי הסכם זה לפי שיקול דעתה.

החברה אינו מודיעה למשתמשים על שינוי בהסכם.